سه‌شنبه 11 مرداد‌ماه سال 1384
<< ای کاش >>ای کاش پرنده ای بودم


و می توانستم بر شاخسار محبتت پر کشم و نغمه عشق سر دهم

ای کاش نسیم بودم

و می توانستم گرد و غبار بی مهری و جدائی را از چهره ات بزدایم

ای کاش خورشید بودم

و می توانستم عشق سرد و بی روح تو را گرما بخشم

ای کاش ابری بودم پر ز باران

و می توانستم از شیره وجود خود بر نهال عشق تو ببارم

و ذره ذره وجودم را تقدیم تو کنم

و آنگاه آرام بمیرم .