دوشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1384
<< لحظه های یاد تو >>زمانیکه به تو می اندیشم

پنجره دیده گانم از آه سردم یخ می بندد

و از شاخه شکسته قلبم

شکوفه رنگین در سینه ام

آرام ٬ آرام ٬ میروید

زمانیکه به تو می اندیشم

نفسهایم نامت را تکرار می کنند

زمانیکه به تو می اندیشم

شوقی سراپای وجودم را در بر میگیرد

و می اندیشم

که هرگز نتوانستم بگویمت ٬
                       
                                                           دوستت دارم.
یکشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1384
<< پنجره خیال >>زمانیکه کودک بودم و نامت را با آهم بر پنجره خیال نقش می بستم

مادرم میگفت

پسرم

به پنجره خیال چشم مدوز ٬ به طلوع خورشید منشین

اگر گلی به تو هدیه دادند مگیر

بگذار گل خیال تو ٬ گل کاغذی زرد باشد

که در بهار گیسوانت پژمرده نگردد

اگر عاشق شدی ٬ عاشق مطلق باش

اگر تنفر داشتی ٬ سکوت کن ٬ دم نزن

مادرم گفت.

من سخنان او را در شب شنیدم و عاشق شدم ٬ نه عاشق مطلق

و روزی دست ستمگر زمان ٬ طوفان اندیشه بر مهر مرا در هم ریخت

روزی مادرم فهمید آن پسر کوچک ساده در اندیشه یک عشق پرواز کرد و  رفت

مادرم آرام پنجره انتظار را بست و دم نزد.‌‌‌
شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1384
<< آغاز >>

با نام لایق اصلی پرستش آغاز می نمایم.

<<      1      ...      4      5      6      7      8