جمعه 3 آبان‌ماه سال 1387

دلم گرفت از آسمون  

                              هم از زمین هم از زمون 

 

تو زندگیم پر از غمه  

                              دلم گرفته از همه 

یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1387
<< دلم خیلی پره >>

دلم گرفت از این روزها 

                        از این روزهای بی نشون 

از این همه در به دری 

                        از گردش چرخ زمون    

 

دلم گرفت از آدمها 

                        از آدمهای مهربون 

از تو که با مانبودی 

                        از اون خدای آسمون   

 

آره دلم خیلی پره  

                        از غمهای رنگ و وارنگ 

از جمله دوستت دارم 

                        دروغ های خیلی قشنگ 

چهارشنبه 24 مهر‌ماه سال 1387
<< صداقت >>

ـ   با خود صداقت داشته باشید. آنگاه همچون چرخه ی طبیعی فرا رسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید

ـ  صداقت نخستین بخش کتاب عشق است

ـ   آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید

ـ    چه بهتر که ناموفق باشیم با افتخار ، ولی موفق نباشیم با دروغ و تقلب

ـ ضرر را بر منفعت غیر مشروع ترجیح دهید ، ضرر تلخ است ولی آنی است ، در حالی که منفعت غیر مشروع وجدان شما را همواره می آزارد

ـ انسان را به لحاظ قدرت اخلاق و روحش مورد قضاوت قرار می دهند 

ـ   رستگاری تو در عمل دیگران تجلی پیدا نمی کند. بلکه درعکس العمل تو ظاهر می شود

ـ از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکم خواهد شد

ـ اگر با صداقت زندگی کنید هدف زندگی کردن را می آموزید

ـ بخشش هنگامی آسان می شود که ما بتوانیم دیگران را بشناسیم و به ضعف های خودمان و این که ما نیز امکان اشتباه کردن داریم معترف باشیم

ـ صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است

ـ صداقت بهترین منش است

<<      1      2      3      4      5      ...      8      >>