چهارشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1384
<< نصیب من >>من تنها به دنیا آمدم

حتی

پیش از آنکه از مادر زاده شوم

هیچکس مرا نمیخواست

محبت و دلبستگی ٬ هرگز در قلبم راه ننمود

و من

طفل ناخواسته دیروز

انسان تنهای امروزم

 در زندگی به این امر دلخوشم


که

زیستن جاودانه نیست .