دوشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1384
<< لحظه های یاد تو >>زمانیکه به تو می اندیشم

پنجره دیده گانم از آه سردم یخ می بندد

و از شاخه شکسته قلبم

شکوفه رنگین در سینه ام

آرام ٬ آرام ٬ میروید

زمانیکه به تو می اندیشم

نفسهایم نامت را تکرار می کنند

زمانیکه به تو می اندیشم

شوقی سراپای وجودم را در بر میگیرد

و می اندیشم

که هرگز نتوانستم بگویمت ٬
                       
                                                           دوستت دارم.